Политика на поверителност

Чл.1. (1) Доставчикът в платформата MYBABY.BG предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата MYBABY.BG ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата MYBABY.BG има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата MYBABY.BG има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата MYBABY.BG.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата MYBABY.BG има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата MYBABY.BG.

Чл. 2. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата MYBABY.BG има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата MYBABY.BG има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”.

Длъжностно лище по защита на личните данни

Име и фамилия:

Кристиян Делчев

Отговорности:

Длъжностното лице по защита на личните данни е отговорно :

  • Да Ви съдейства по отношение на правата Ви във връзка с обработването на личните данни в нашата организация.
  • Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
  • Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности,   повишаването   на осведомеността   и обучението   на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
  • При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
  • Да си сътрудничи с Комисията за защитата на лични данни

Да действа като точка за контакт за Комисия за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси

ПОДАЙ ИСКАНЕ ДО ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ